Ballett Sats nivå 4 Grensevn, man, tirs, ons, tors, fre, søn ballett, ons moderne/impro/IKYA, 10-12 år – Registreringsavgift som dekker prøvetime og kostymetillegg

kr300.00

NB! Dette er kun registreringsavgift som dekker prøvetime for nye elever og kostyme tillegg for de som deltar.
Semesteravgiften kommer på faktura i mail fra dnbs.

Kontakt oss på post@dnbs.no for priser og vilkår.

Ballett satsningsparti nivå 4, alder ca 10-12 år

Mandag 17.15-18.30 moderne/impro kl 1845-1930 for en del av gruppa.
Tirsdag 17.30-19.00, klassisk ballett i uke 7, fri i uke 8/vinterferie, så tirsdager ut sesongen.
NB! Husk at det er trening søndager i uke 3, 4, 5, og 6 kl 12-1330

Onsdag 17.15-18.30 og moderne/impro kl 1830-1915 for en annen del av gruppa.
Torsdag 17.15-18.30
Fredag 17.15-18.30
Søndag trening kl 12-13.30 i uke 3, 4, 5, og 6. tirsdag fra uke 7, ikke uke 8, tirsdager så videre ut sesongen.

Elevens navn *

Fullt navn på eleven

Telefon nummer *

Beste telefonnummer for kontakt

Jeg er kjent med at påmeldingen gjelder for vårsemesteret 2020 *

Fødselsdato *

eksempel 01.01.2008

Er det greit at det tas bilder og film av ditt barn på trening og forestillinger på DNBS&A? *

Er det greit at bilder og film av ditt barn publiseres på passordbeskyttede nettsider og i lukkede grupper på Facebook? *

Er det greit at bilder og film av ditt barn blir brukt på DNBS&As åpne hjemmesider, i sosiale medier og i aviser og TV? *

Er det greit at bilder og film av ditt barn blir brukt av DNBS&A i finansieringssøknader eller lignende? *

Er det greit at bilder av ditt barn som blir tatt på DNBS&As kan selges av fotograf som arbeider for DNBS&A til foreldre/medelever? *

Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» som ligger vedlagt. *

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

DNBS&A ønsker å ha et ansvarlig forhold til hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre elever på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. DNBS&A har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre pedagoger, veiledere, frivillige og foresatte av barn i DNBS&A.

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser. Det er en god praksis å alltid spørre om lov før bildet eller film tas.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene eller filmen før de publiseres. Dersom de som er avbildet, er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.

DNBS&A retningslinjer:

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal det overstyre foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Bilde av nakne barn skal aldri tas og det skal vises varsomhet med å ta bilder av lettkledde barn. Ballettdrakt eller kostyme defineres ikke som lettkledd. Det skal vises måtehold med bruk av fullt navn.
5. Dersom et samtykke trekkes tilbake skal bilder og film som er publisert slettes.

Det kan leses mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no:
https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barnunge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/

På dubestemmer.no kan det leses mer om barn og unges personvern og hvordan man kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie:
http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatt

Beskrivelse

Satsningspartiene i ballett for elever fra 10-18 år er inndelt i forskjellige nivåer.
Elever fra 10 års alderen starter å lære profesjonell ballett metodikk med program for barr og senter øvelser. Etterhvert som elevene gradvis uvikler styrke og muskel reflekser til å holde riktige og profesjonelle posisjoner, så utvikles mer avansert ballett teknikk, koordinasjon, stil og individualitet i bevegelser og uttrykk. Treningen foregår systematisk og er en utdannelse på 8 år frem mot profesjonell ballett karriere.
Elevene undervises også i moderne/impro/IKYA.

Mer infomasjon: Klikk her..