Påmelding

Her kan du melde deg på alle kurs i Oslo med oppstart uke 35, høsten 2021.
Varighet: 15 uker (vi følger skolens ferie- og fridager)

(For kurs i Bærum, se egen bolk for kursene i Bærum under “Påmelding”.)

Se info om vilkår, smittevern og personvern her:
https://www.dnbs.no/nb/blog/2020/11/26/vilkar-for-pamelding/
https://www.dnbs.no/nb/blog/2020/08/15/smittevern-hosten-2020/
https://www.dnbs.no/nb/blog/2020/11/26/personvernerklaering/