Vilkår og personvern

Vilkår for påmelding:

 • Kun foresatte eller myndige personer kan fylle ut skjema for påmelding.
 • Ved å sende inn påmelding, godtar man skolens reglement.
 • Fyller du ut påmeldingen korrekt, vil du motta en automatisk bekreftelse på epost. (Husk å se i spam mailen din dersom du ikke mottar i din vanlige innboks.) Du vil nærmere kursstart høre mer fra vår administrasjon.
 • All påmelding til kurs er bindende og gjelder for et semester av gangen. Avmelding fritar ikke for betaling av semesteravgift. Evt. avmelding skjer skriftlig til ledelsen ved DNBS pr epost med legeerklæring, benytt post@dnbs.no. For satsningsparti nivå 2, nivå 3, nivå 4 og preprof på ballett elitenivå samt «Forestillingsgruppa Happy On Stage» og «Teatergruppa Happy On Stage» er det bindende påmelding for ett helt år (to semestre).
 • Vær nøye med mailadressen som skrives inn i påmeldingsskjemaet da faktura og annen info sendes pr epost.
 • Alle som har skrevet inn korrekt mailadresse ved påmelding, vil motta en automatisk bekreftelse.
 • Ved påmelding til kurs i aktivitetsskolen, meld også fra til den respektive baseleder ved akivitetskole om hvilket kurs eleven skal på.
 • Ved evt. endring av kontaktinformasjon, send ny informasjon til ledelsen ved DNBS skriftlig pr. epost, post@dnbs.no, irene@dnbs.no eller siri@dnbs.no.
 • Dersom det er få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller kurs slås sammen.
 • Semesteret varer i utgangspunktet 15 uker, om ikke annet er oppført, og følger skolens ferier og fridager.
 • Priser, se informasjon på nettsiden. Kurs innen ballett/dans/teater (gjelder ikke satsningspartiene i ballett) har søskenrabatt med kr. 100 pr. søsken. Noter i merknadsfeltet kurs og navn på søsken.
 • Eleven trener på eget ansvar. DNBS har ikke forsikringsansvar hvis skader skulle oppstå under undervisning eller forestilling.
 • DNBS forbeholder seg retten til å anvende bilder til websider, program, media og lignende i forbindelse med driften av DNBS.
 • Det gis ikke honorar til eleven/elever som stiller på oppdrag for DNBS. Evt. honorar tilfaller DNBS.
 • Attest fra DNBS koster 200 kr.
 • tidligere elever ved satsningspartiene i klassisk ballett ved elitetreningsprogrammet som møter opp ved semesterstart regnes automatisk som elever videre, og tidligere sesongs påmelding videreføres.

PERSONVERNERKLÆRING
for
Den Norske Ballettskole og Akademi AS (DNBS&A)

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av DNBS&A behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.
Innen den behandlingsansvarliges egen virksomhet har alle ansatte tilgang til personopplysningene.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om:
Ansatte og søkere til stillinger: Navn, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kontonummer, andre nødvendige skatteopplysninger, CV.
2. Dansere/elever/studenter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.
3. Andre kontakter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, tittel, arbeidssted, adresse, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:
Ansatte og søkere til stillinger: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver, behandle ansettelses-/oppdragssøknader.
2. Dansere/Elever/studenter: Mottak og behandling av, søknader om elevplass, utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.
3. Andre kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:
Pkt. 1: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og rettslig forpliktelse (Art 6 (c), 6 (f) og 9 (d)).
Pkt. 2–3: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og samtykke (Art 6 (a)).
Pkt. 4: Oppfyllelse av avtale (GDPR Art 6 (b), 6 (f) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
DNBS&A innhenter ikke informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.
Personopplysningene er hentet fra:
Ansatte og søkere til stillinger: Den registrerte selv, offentlige etater som f. eks. skatteetaten og NAV.
2. Dansere/elever/studenter: Den registrerte selv.
3. Andre kontakter: Den registrerte selv.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Den registrerte selv.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til:
Ansatte og søkere til stillinger: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
2. Dansere/elever/studenter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
3. Andre kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil ti år, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav som følger av loven. For øvrig gjelder følgende:
Ansatte og søkere til stillinger: Så lenge ansettelsesforholdet varer etter at søknaden er ferdigbehandlet.
2. Dansere/elever/studenter: Så lenge danseren/studenten er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.
3. Andre kontakter: Så lenge samarbeidspartneren er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Så lenge den registrerte er ansatt i DNBS&A eller er i et relevant forhold og inntil avgitt samtykke trekkes.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
E-post: irene@dnbs.no
Irene Jansson 
Grenseveien 32 A
0571 Oslo

Legg igjen en kommentar