IKYA meditasjon

 

BLI EN ENDA BEDRE DANSER OG FÅ MER UT AV BALLETTRENINGEN DIN VIA IKYA Meditation™:

– FOKUS, SENTRERING, PRESTASJON, BALANSE, INDIVIDUALITET, KROPPSBEVISSTHET OG MESTRING

Vi vet at for å nå et høyt nivå i ballett og all idrett, så krever det en innsats langt utover det vanlig fra den enkelte. Store mengder trening, skole, privatliv og kroppens restitusjon skal kombineres på best mulig måte, samtidig som man hele tiden pusjer sine grenser for å prestere bedre.
Den Norske balletskole gir elevene et verktøy slik at de kan mestre sin totale livsarena, og legger tilrette for at elevene kan nå sitt fulle potensiale. Gjennom IKYA Meditation™ får elevene verktøy til å blomstre i sin hverdag, på trening og i sceneprestasjoner.

For den som praktiserer IKYA Meditation™:
Alle inntrykk som vi utsettes for hver dag skaper enorme mengder stress. IKYA Meditation™ bistår i å forløse det emosjonelle, mentale og fysiske stresset som mennesker opplever. Da man oppnår bedre helse, større prestasjoner innen balletten og en stressfri hverdag, blir det lettere å komme i riktig fokus for det en ønsker å oppnå i balletten og i livet.

IKYA Meditation™ er en unik støtte, i det hele livet og også kroppen inkluderes. En blir god på å være i meditativt fokus midt i hverdagen, da det er en aktiv meditasjon som aktiviserer alle delene av mennesket. Dette er en unik meditasjonsmetode som påvirker hvordan hjernen, nervesystemet og emosjonene reagerer assosiativt på verden omkring. Stress, spenninger og blokkeringer slipper tak og man bli «sentrert» og kan møte sitt eget liv på en mer konstruktiv måte. I denne tilstanden lærer man raskere og kroppen nyter ballettreningen i høyere grad fordi alt «flyter» bedre i alle delene av oss.

Koblingen mellom psyke og kropp er ekstremt viktig for å utvikle sitt fulle potensial. Via IKYA Meditation™ fremmes de iboende og individuelle egenskapene hos elevene slik at de lettere kan stake ut sin retning og karriere, stå støtt som ballettdanser og gripe publikum med sin unike kunstneriske karakter.

Prestasjonsfremmende:
En kan pushe kroppen til et visst punkt rent fysiologisk, men så er det psyken som avgjør hvor langt man kommer når det virkelig gjelder og hvem som er best på toppen. Det kreves at man er «tilstede» og i ett med deg selv for å kunne yte sitt beste og få frem kunsten i balletten. IKYA Meditation™ understøtter hver enkeltes unikhet og uttrykk som artist i dansen, noe vi legger stor vekt på i den ballettformen som undervises på Den Norske Ballettskole.
Ballettdansere, toppidrettsutøvere – alle som er opptatt av å prestere – vil merke at de med IKYA Meditation™ kommer dypere inn i sin kjerne og finner punktet hvor alt i en trekker i samme retning.

Når man først har lært og praktiserer IKYA Meditation, vil danserne som har gått ved Den Norske Ballettskole ha et verktøy for mestring og prestasjon for resten av sin dansekarriere. I møtet med utfordringer, vil man lettere se muligheter og oppleve vekst og utvikling i livene sine.

IKYA-utøverne May-Britt Aasen og Else Mulvik en del av teamet ved Den Norske Ballettskole

Vi har invitert  May-Britt Aasen og Else Mulvik til å bli med i vårt team, to dyktige og erfarne terapeuter og instruktører innen ernæring, IKYA og IKYA Meditation™ som brukes på en spesiell måte som et prestasjonsfremmende verktøy for ungdom/voksne som trener mye.

Hilsen Irene og Siri

I desember i fjor introduserte IKYA-utøverne May Britt og Else noen gode verktøy for hvordan ta vare på på seg selv som danser mot en profesjonell karriere. De vil være med fremover som en del av Den Norske Ballettskole satsning på hele mennesket som danser og koble kropp, tanker, følelser og talent/unikhet sammen med det som skjer i dansen.
Når alle disse elementene bli tatt vare på skjer det større sprang i utviklingen både under treningen og på scenen, og for ikke å glemme den personlige indre utviklingen av din styrke og unikhet. Får å prestere maksimalt, trenger en desto sterkere kontakt med sin egen kjerne og tiltro til egne ferdigheter.
Dette er spesielt viktig for de som har valgt å studere gjennom den metodikken Den Norske Ballettskole har valgt som sin plattform for undervisningen ( Vaganova metodikken/Russisk ballett metodikk) og utviklingen av talenter.

Å være ballettdanser er krevende og jo tidligere en kan få inn gode rutiner og verktøy for å støtte under både kropp, sinn og sin unikhet, jo sterkere rustet er du den dagen du går over til å være profesjonell danser. Underveis er det også utfordrende å få hverdagen til å fungere med så mye trening og andre krav fra skole og omgivelser. Når en jobber med IKYA metoden finnes det ingen hinder, bare muligheter. Enhver utfordring er der for å gi mer læring og kompetanse i utgangspunktet, en trenger bare som regel å åpne opp for løsningen.

May-Britt og Else jobber med dette via veiledning, ernæring , IKYA Individuell behandling, samt IKYA massasje og IKYA Meditation™.

Her er noen eksempel på hva de kan bistå med:

Ernæring og kosthold – for å ta vare på kroppen, forebygge skader, raskere restitusjon og økt prestasjon. Smarte løsninger i en travel hverdag.

IKYA Individuell Behandling™: La alle delene i deg bli samkjørt, kropp, tanker og følelser slik at du er mer tilstede og får større utbytte. Også nyttig for å mestre travle dager på en bedre måte.

IKYA Healing™: Gjenoppretter balanse, harmoni og glede – gir bedre prestasjon og større utbytte på trening og i livet. Helbreder og øker livskraft og energi.

Åpner opp for å uttrykke din unikhet og talenter.

IKYA Meditation™: Performance, mestring, stressmestring og sterkere tilstedeværelse for læring og prestasjon- både på trening, på scenen og i hverdagen.

Kropp og sinn – din unikhet, styrke og fokus kobles tettere sammen.

IKYA Massasje™: Assistere med skadebehandling og økt kroppsbevissthet – når kroppen trenger ekstra pleie og styrke, bryte gamle følelser, tanker og skader med at kroppen og sinnet kan få hjelp til ny innlæring.

Kontaktinfo til May-Britt og Else:

May-Britt Aasen:
(IKYA Individuell behandling med ernæring og veiledning,og  ernæringskurs)
mob/ sms: + 47 9583 6887
e-post: may-britt@ikyaklinikken.no

Else Mulvik:

(IKYA Meditation™ og IKYA Massasje )
mob/sms: + 47 9240 3903
e-post: else@ikyaklinikken.no