Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING
Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av DNBS&A behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.

Innen den behandlingsansvarliges egen virksomhet har alle ansatte tilgang til personopplysningene.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om:

Ansatte og søkere til stillinger: Navn, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kontonummer, andre nødvendige skatteopplysninger, CV.

2. Dansere/elever/studenter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.

3. Andre kontakter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, tittel, arbeidssted, adresse, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:

Ansatte og søkere til stillinger: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver, behandle ansettelses-/oppdragssøknader.

2. Dansere/Elever/studenter: Mottak og behandling av, søknader om elevplass, utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.

3. Andre kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:

Pkt. 1: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og rettslig forpliktelse (Art 6 (c), 6 (f) og 9 (d)).

Pkt. 2–3: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og samtykke (Art 6 (a)).

Pkt. 4: Oppfyllelse av avtale (GDPR Art 6 (b), 6 (f) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

DNBS&A innhenter ikke informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.

Personopplysningene er hentet fra:

Ansatte og søkere til stillinger: Den registrerte selv, offentlige etater som f. eks. skatteetaten og NAV.

2. Dansere/elever/studenter: Den registrerte selv.

3. Andre kontakter: Den registrerte selv.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Den registrerte selv.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til:

Ansatte og søkere til stillinger: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

2. Dansere/elever/studenter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

3. Andre kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil ti år, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav som følger av loven. For øvrig gjelder følgende:

Ansatte og søkere til stillinger: Så lenge ansettelsesforholdet varer etter at søknaden er ferdigbehandlet.

2. Dansere/elever/studenter: Så lenge danseren/studenten er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.

3. Andre kontakter: Så lenge samarbeidspartneren er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Så lenge den registrerte er ansatt i DNBS&A eller er i et relevant forhold og inntil avgitt samtykke trekkes.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
E-post: irene@dnbs.no
Irene Jansson Grenseveien 32 A
0571 Oslo