Smittevern høsten 2021

DNBS&A forholder seg til de til enhver tid til anbefalinger og regelverk for smittevern som kommer fra myndighetene.
Dette kan medføre det kan bli nødvendig med noen endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel.
Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av deler av kurset eller kurset i sin helhet. Dersom endringer inntrer før kursstart, og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet. Dersom endringer inntrer etter kursstart vil refusjon bli vurdert i forhold til situasjonen og DNBS&A må før eventuell refusjon, beregne et administrasjonsgebyr på 10 % av kurskostnaden minimum Kr. 500,-.

Innbetalt semesteravgift for kurs etter endringen skjer, blir returnert til kunden dersom det er ønskelig.

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved DNSB&A.

Dersom klasser ikke kan gjennomføres p.g.a smittervernregler blir disse gjort online/elektronisk i det aktuelle tidsrommet.