Registration

Terms

  • Only parents/guardians (or a student above 18 years old) can register. At registration one has accepted the terms of DNBS.
  • All registrations are binding, and are valid for one whole semester (half a year). The whole fee for the semester will be charged. The invoice will be sent electronically on your email. If one does not want to continue the course, please send a notice on email to: post@dnbs.no. For elite training in classical ballet for level 2, level 3 and preprof the registration is compulsory for a whole year (two semesters).
  • You will receive an confirmation electronically that the registration is successful.
  • Registration for a course at an elementary school, make sure to let the personnel at your school be noticed that you want your child to attend the course.
  • Be careful to spell your email address correctly in the form. Relevant information will be sent to you by email. If you change your email, phone or other details, please notify us.
  • If there are less than 10 students registered at a particular class, we may cancel the course. There will also be changes if necessary, such as the level of the class, age of the students etc.
  • The semester lasts normally for 15 weeks, if no other information is given. We follow the holidays of the particular elementary school the course take place at.
  • Prices; have a look at the time schedule for the particular course. We have 100 kr discount for each sibling. Make a note i the form with course info and name of the sibling.
  • The students attend the course at their own risk. DNBS does not have insurance if the students hurt themselves during classes or performances.
  • If a student from DNBS participate in an event the ballet school organize, the student do not get paid. If there is any payment, it goes to DNBS.


PERSONVERNERKLÆRING

for
Den Norske Ballettskole og Akademi AS (DNBS&A)

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av DNBS&A behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.
Innen den behandlingsansvarliges egen virksomhet har alle ansatte tilgang til personopplysningene.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om:
Ansatte og søkere til stillinger: Navn, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kontonummer, andre nødvendige skatteopplysninger, CV.
2. Dansere/elever/studenter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.
3. Andre kontakter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, tittel, arbeidssted, adresse, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:
Ansatte og søkere til stillinger: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver, behandle ansettelses-/oppdragssøknader.
2. Dansere/Elever/studenter: Mottak og behandling av, søknader om elevplass, utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.
3. Andre kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:
Pkt. 1: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og rettslig forpliktelse (Art 6 (c), 6 (f) og 9 (d)).
Pkt. 2–3: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og samtykke (Art 6 (a)).
Pkt. 4: Oppfyllelse av avtale (GDPR Art 6 (b), 6 (f) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
DNBS&A innhenter ikke informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.
Personopplysningene er hentet fra:
Ansatte og søkere til stillinger: Den registrerte selv, offentlige etater som f. eks. skatteetaten og NAV.
2. Dansere/elever/studenter: Den registrerte selv.
3. Andre kontakter: Den registrerte selv.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Den registrerte selv.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til:
Ansatte og søkere til stillinger: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
2. Dansere/elever/studenter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
3. Andre kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil ti år, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav som følger av loven. For øvrig gjelder følgende:
Ansatte og søkere til stillinger: Så lenge ansettelsesforholdet varer etter at søknaden er ferdigbehandlet.
2. Dansere/elever/studenter: Så lenge danseren/studenten er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.
3. Andre kontakter: Så lenge samarbeidspartneren er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.
4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Så lenge den registrerte er ansatt i DNBS&A eller er i et relevant forhold og inntil avgitt samtykke trekkes.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
E-post: irene@dnbs.no
Irene Jansson 
Grenseveien 32 A
0571 Oslo

Leave a Reply