DNBS&A Masterclass for full time studies

20150606 DNBS I 0707-1

DNBS&A Masterclass is sponsored by Sparebankstiftelsen, Leif Høegh stiftelse and Bergesenstiftelsen. It is a full time training for selected talents from the age of 15/16. The students will be prepared for a professional carreer and will participate in national and international competitions and auditions. From autumn 2020 you may also study ballet with DNBS&A Masterclass and study at the same time at Heltbergs Private Gymnas Ullevål.

Se her hva elev ved Heltberg private gymnas sier om samarbeidet mellom Heltberg private gymnas og DNBS&A:

“Ønsker du å kombinere ballett på toppidrettsnivå med videregående skole?

På Heltberg Private Gymnas får du tilrettelagt studieløpet ditt slik at du kan kombinere det med toppidrett. Skolen er fleksibel med timeplan slik at du kan ta Masterclass-timer på dagtid uten å bekymre deg for fravær. Lærer er behjelpelig om du mister deler av forelesning grunnet trening. Ledelse og lærere er imøtekommende når det gjelder vurderinger, slik at skole ikke blir en stressfaktor i travle perioder med forestillinger og konkurranser. Heltberg bygger på Montessoripedagogikken hvor det frie mennesket er i sentrum. Derfor er det lagt opp til en del selvstudium, noe som i tillegg til fordypning gir fleksibilitet til å fordele arbeid mellom treningsøktene. Heltberg er en relativt liten skole, den er oversiktlig og antallet gjør at elever knytter nære bånd med både lærere og ledelse. Det er en god og nær følelse at ledelsen kan navn på alle elever og viser interesse for både skole og trening når de møter elevene i pauser. Elevene blir sett og møter forståelse og stort engasjement rundt satsingen sin. Lærere har høy utdannelse innenfor sine fagområder og flere er i tillegg Montessoriutdannet. Det er mange ulike linjer og fagkombinasjoner å velge mellom. Realfag er også fullt mulig å kombinere med ballettdansingen, noe som hører til sjeldenhet på danselinjer.
Heltberg og Den Norske Ballettskole og Akademi samarbeider om eleven. De viser felles forståelse for hver sin del av elevens utdannelse. Erfaringsmessig kan skoler utenfor ballettverden stå i kontrast til elitetrening. Det blir ofte problematisk med fravær knyttet til trening og forestillinger, og det er liten grad av fleksibilitet rundt innleveringer og prøver. Det er vanskelig å levere gode prestasjoner når en dras mellom to verdener. Det har vært støttende, befriende og trygt med et skolesystem som samarbeider og tilrettelegger for hver sin del av utdanningsløpet. I dette samarbeidet har vi fra første dag blitt møtt med åpne armer, høy grad av velvilje og fleksibilitet.
Vår datter har nå gjennomført med resultater som vi ikke tror hadde vært mulig på en skole som ikke hadde støttet opp under satsningen hennes. Hun har ikke opplevd stressende dager, men vært møtt med forståelse hos begge ledelsene og lærere som har engasjert seg, vært rause med frister og god dialog. Hun har fått frihet og tilpasninger som har gitt tid til å dyrke trening og fullføre en solid videregående utdannelse.

Vi, både elev og foreldre, vil varmt anbefale denne kombinasjonen. Det er et unikt opplegg vi ikke ser andre steder i landet. Muligheten til både akademisk og høy kunstnerisk utdannelse under samme paraply er en mulighet vi unner flere å få ta del i.
Den Norske Ballettskole og Akademi er banebrytende i sin utvikling av toppidrett kombinert med akademisk utdannelse på sitt høye nivå.
Hvis du vil satse på ballett og samtidig ønsker videregående skole i sekken er dette et trygt, solid og klokt valg! Lykke til, heldig er du som får denne muligheten!”

Tidligere talenter:

  • DNBS&A Masterclass student 2015/2016. Kristine Moe, entered the Vaganova Akademy in St. Petersburg, and is currently working in the Michailovsky theater in St. Petersburg. Johanne Springer, entered the State ballet academy of ballet in Perm, Russia.
  • DNBS&A Masterclass elever 2017/2018. Filippa Arntsen Vik, Josefine Heidel, entered the ballet section of Den kongelige Svenske Ballettskolen in Sweden. Lydia Hatlø, got a job at the Opera in Kharkov, Ukraine. Rebekka Haukeland, entered the compemporary section of Den Kongelige svenske Ballettskolen in Sweden.
  • DNBS&A Masterclass elever 2018/2019: Seline Skjølaas Leupi, Ole Johanne Slåttebrekk, Filippa Artnsen Vik, Maria Myrhaug.
  • DNBS&A Masterclass elever 2019/2020: Joakim Visnes, Elisabeth Vereide, Albertine Engelstad, Lucie Pilskog, Sara Iskov
  • DNBS&A Masterclass elever 2020/2021: Joakim Visnes, Ole Johannes Slåttebrekk, Coppelia Feline Alvefoss, Elizabeth Riley, Filippa Arntsen Vik, Ibeline Leversen.
  • DNBS&A Masterclass elever 2020/2021: Joakim Visnes, Ole Johannes Slåttebrekk, Coppelia Feline Alvefoss, Elizabeth Riley, Filippa Arntsen Vik, Ibeline Leversen.
    Ole Johannes har signert kontrakt med Nasjonalballetten UNG våren 2021.

Please contact the management, Irene or Siri, for more information.

20121202 DNBS NK Søndag 0447 20131201 DNBS_BG_Dag2 1009 20150606 DNBS I 0008

20141129 DNBS 0014

20130526 DNBS Ballet 1808 20131201 DNBS_BG_Dag2 0172 20141129 DNBS 0457

Leave a Reply