Smittevernregler og praktisk info på ulike lokasjoner for kurs høsten 2021

Hovedregler for smittevern og praktisk info for oppmøte, og se under her igjen om det er noe spesielt ved din lokasjon (tidvis blir restriksjonene endret/strengere, da får dere egen epost/informasjon):

 1. Elevene kommer klare iført sitt treningsutstyr i så stor grad som mulig ved ankomst.
 2. Møt opp i god tid/presis. Ofte smekkes/låses døren slik at det ikke vil være mulig å komme inn i lokalene etter at timen har startet.
 3. Foreldre venter som hovedregel utenfor ved alle våre lokasjoner. Det kan bli trangt hvis foreldrene går inn, og 1 meter regelen gjelder fremdeles, derfor er det en fordel om foreldrene venter ute. Står ikke annet under, så må foreldrene vente ute i friluft.
 4. Ha gått på toalettet før timen starter, helst hjemme eller på din lokasjon, og husk å ha spist litt i god tid før timen starter da man trener bedre om maten har fått sunket litt.
 5. Ta med egen vannflaske merket med ditt navn til å ha når selve undervisningen pågår
 6. Pedagogen møter elevene ved hovedinngangen (se evt annet sted ved din lokasjon jf info under her, står ikke annet så møter du ved hovedinngangspartiet), og går samlet inn. Pedagogen tar elevene med samlet ut igjen til hovedinngangen/møtestedet når undervisningen er ferdig.
 7. Se under for mer info vedr oppmøtested på de ulike lokasjonen. Står ikke annet så møter du ved hovedinngangen til din lokasjon og pedagogen vil hente elevene der. Og bringe elevene tilbake der etter undervisningen er ferdig.
 8. 1 meter regelen gjelder før og etter undervisning når elever og foreldre samles for å vente på elevene.

Grenseveien 32 A:

 1. Ventearealene for foreldrene bør brukes meget begrenset da det er vanskelig å holde nødvendig avstand over tid. Det anbefales å vente ute og gjør ærender eller gå i den fine parken ved siden av
 2. God håndhygiene er viktig. Vask hendene på toalettet etter toalettbesøk. Antibac er plassert i lokalene.
 3. Må du hoste eller nyse, så vend deg bort og host/nys i albuekroken eller i papirlommetørkle
  For å komme på trening, må hver enkelt være frisk. Føler du deg ikke helt frisk, så må du være hjemme
 4. Er noen rundt deg i familie eller venner syke på grunn av Covid-19, kan du ikke komme på trening
 5. I undervisningsøyemed er elevene og pedagog unntatt 1-metersregelen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning.

Hasle skole:

 1. Dansesalen heter Studio rommet.
 2. Møt opp ved inngang C, evt inngang B om ikke inngang C er reparert/ fungerer.
 3. Inngangen er inn første bygningen som ligger på venstre side når du går inn på skolens område fra bilveien.
 4. Parkeringen vil bli regulert, parker derfor på Kiwi, Rema 1000 eller andre nærbutikker i området.
 5. Pass på at eleven har gått på toalettet og har spist FØR pedagogen samler elevene for å gå inn til  undervisningen
 6. Foreldrene kan unntaksvis være inne og vente, men da må 1 meter regelen overholdes. Foreldre oppfordres til å vente utenfor.
 7. Foreldre til de yngste venter utenfor inngangen til studio i tilfellet barnet trenger assistanse av sine foreldre, gitt at man overholder 1 meter regelen. Snakk med pedagogen når han møter dere om at du evt ønsker å vente rett ved studio/inne.
 8. Møt opp i god tid, spesielt i starten av semesteret
 9. Døren smekkes /låses gjerne når pedagogen tar elevene inn, så ikke kom for sent
 10. Det er vinduer inn til salen der man kan se utenfra og inn, så ikke stå ved /foran vinduet da det vil forstyrre elevene i sin undervisning. Foreldrene som holder seg i nærheten finner seg et sted å stå uten at de viser seg i vinduet


Årvoll skole:

 1. Treningen foregår i lekesalen.
 2. Foreldrene møter opp utenfor lekesalen, det er et område som du ser hvis du går inn hovedinngangen til skolegården – det er en trapp/rullestolrampe. Der er det også tak dersom det regner. Garderobene og lekesalen er like innenfor. Der inne er det toaletter for de som trenger å benytte det.
 3. De foreldre som evt venter inne i venterommet/garderoben, må overholde 1 meter regelen.
 4. Pedagogen henter elevene utenfor døren til venterommet ved lekesalen og tar dem med inn i lekesalen til undervisning og så tar dem tilbake til oppmøtestedet etter undervisningen.


Folkets hus på Kjelsås:

Hovedregelen er at foreldrene venter ute. De som er foreldre til de yngste kan vente inne dersom de overholder 1 meter regelen. Snakk med pedagogen om dette når dere møtes ute på trappen. Pedagogen samler elevene ute på trappen, og går inn med dem og kommer ut med dem på trappen igjen etter undervisning. Ytterdøren smekkes/lukkes under undervisningen. Foreldre som venter inne må ikke slippe inn andre når det er undervisning.
NB! Yttersko tas av i mellomgangen, evt dersom det er liten plass så sett dem rett inn til venstre i møterommet. Yttersko skal ikke brukes inne, verken i møterommet eller i treningssalen.

Trikkehallen på Kjelsås:

 1. Barna slippes inn hoveddøren og ut sidedøren for å holde god orden.
 2. Foreldrene står utenfor bygningen ved levering, elevene går inn ferdig påkledd treningstøy og møtes av pedagogen utenfor. En forelder til de yngste barna kan sitte inne og vente i kafeen om ønskelig, men da må man holde 1 meter avstand.
 3. Garderober/knagger benyttes ikke.
 4. Elever eller instruktører som er syke og har symptomer på luftveisinfeksjon skal bli hjemme.

 

Bergtunet barnehage:

Inngangen: Gå til det røde stabburet, gå inn porten nærmest stabburet.
Inn glassdøren som ligger ca 20 meter lengre frem.
Foreldrene venter utenfor ved stabburet.
Døren inn til bygningen smekkes automatisk og det er kun pedagogen som kan åpne den.
Derfor må dere være presise, kom i god tid.
Pedagogen tar elevene inn samlet og ut samlet, og åpner med sitt inngangskort.
Foreldre venter uten ved stabburet.
Pass på å gå på på toalettet og spist før du møter opp til undervisningen din.

Nedre Bekkelaget skole:

Undervisningen foregår i gymsalen. Foreldrene venter ute, utenfor ved hovedinngangen til skolen.
Pedagogen møter dere ved hovedinngangen til skolen og tar elevene med inn. Elevene kommer tilbake med pedagogen til der hvor de møttes i utgangspunktet før timen startet.

Oslo International School:

Preschool/year 1:
The children from preschool to year one will wait for the ballet pedagogue to meet them in rom 834 (Pre-school avdeling) at about 15.00- 15.05.
The parents must meet the children directly after the Ballet lesson at MPR.
If the parents arrive later, the children will wait in the OIS lobby

Year 2-4:
The children from year 2-4 goes directly to MPR at 15.55.
YR 2 parents must wait with their children from 15.05 – 15.55 before the Ballet lesson starts or make other arrangements with John Town. YR 3 – 4 students can wait in the library until their lesson starts at 15.55. Parents must meet the children directly at MPR after the ballet lesson at 16.45. Should parents be late for pick-up, students need to wait quietly in the OIS lobby.

Sandvika folkets hus:
Foreldrene kan sitte inne og vente i venterommet med 1 meter avstand