Handlekurv

Påmelding ved DNBS Bærum er bindende.

DNBS&A forholder seg til de til enhver tid til anbefalinger og regelverk for smittevern som kommer fra myndighetene.
Dette kan medføre det kan bli nødvendig med noen endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel.
Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av deler av kurset eller kurset i sin helhet. Dersom endringer inntrer før kursstart, og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet. Dersom endringer inntrer etter kursstart vil refusjon bli vurdert i forhold til situasjonen og DNBS&A må før eventuell refusjon, beregne et administrasjonsgebyr på 10 % av kurskostnaden minimum Kr. 500,-.
Innbetalt semesteravgift for kurs etter endringen skjer, blir returnert til kunden dersom det er ønskelig.
Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved DNSB&A
Dersom klasser ikke kan gjennomføres p.g.a smittervernregler blir disse gjort online/elektronisk i det aktuelle tidsrommet.

Kun foresatte eller myndige personer kan fylle ut skjema for påmelding. Ved å sende inn påmeldingsskjemaet, godtar man skolens vilkår og de regler som til enhver tid gjelder, eksempelvis regler om smittevern.
Etter korrekt utfylt påmeldingsskjema, vil en automatisk bekreftelse komme på epost. (Husk å se i spam eposten din dersom du ikke mottar det i din vanlige innboks.) Når kursstart nærmer seg, vil mer informasjon komme fra DNBS&A sin administrasjon. Epostadressen og mobiltelefonnummer må være rett i påmeldingsskjemaet da fakturering, bekreftelse for påmelding og annen informasjon sendes til oppgitt epostadresse eller på SMS.
Påmelding til kurs er bindende og gjelder for et semester, med unntak av Musikalgruppa og Profesjonell Elitetrening. Påmelding til Musikalgruppa og Profesjonell Elitetrening er for et helt år (høst/vårsemester) og det er betalingsplikt for både høst og vårsemesteret.
Avmelding fritar ikke for betaling av semesteravgift. Hvis en elev slutter etter to treninger, vil kursavgiften refunderes med fradrag av administrasjonskostnader og kurskostnader for de to treningene med Kr. 400,-. Slutter en elev etter tre treninger, vil det ikke bli gitt noen refusjon av kursavgiften. Starter en elev trening etter ordinær semesterstart, vil full semesteravgift bli fakturert.
All avmelding fra kurs må gjøres skriftlig til DNBS&A per epost (post@dnbs.no).
Ved påmelding til kurs i aktivitetsskolen, meld også fra til den respektive baseleder ved aktivitetsskole om hvilket kurs eleven skal på.
Eventuelle endring av kontaktinformasjon, eksempelvis adresseendring, e-post eller nytt telefonnummer, meldes inn til post@dnbs.no
Dersom det er få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller kurset slås sammen med et annet kurs.
Semesteret varer i 15 uker, om ikke annet er oppført, og følger skolens ferier og fridager.
Kursene har ulike priser. Priser, informasjon om kursene, søskenrabatt og kursrabatt ved deltakelse på flere kurs ligger på nettsiden dnbs.no. Masterclass, Musikalgruppa og Profesjonell elitetrening hjemler ikke rabatt. En elev som dokumentert er medlem i eget navn i Norges Astma- og Allergiforbund, gis en rabatt på 500 kroner.
Hvis en elev bytter kurs, vil en eventuell differanse i kurspris faktureres eller krediteres.
Elever som møter opp på et kurs ved semesterstart og som har vært elever ved tidligere kurs, regnes automatisk som elever ved kurset og vil bli fakturert for det nye kurset.
Eleven trener på eget ansvar. DNBS&A har ikke forsikringsansvar hvis skader skulle oppstå under undervisning eller forestilling.

 

Handlekurven din er tom.

Tilbake til butikken